Produktutveckling

Simulering och konstruktion

Våra konstruktörer kan:

  • Ge stöd vid konstruktion av detaljer för att få en effektiv produktionsanpassning.
  • FE simulering för att beräkna formning.
  • Egen verktygskonstruktion.

Konstruktion

Vi konstruerar och anpassar detaljer för att få en effektiv produktion.
Programvaran vi använder är Autodesk Inventor.

Simulering av processer

Vi utför FE simulering av alla formningsprocesser, typ hydroformning, djupdragning, sträckpressning mm.

Programvaran vi använder är AutoForm