Om företaget

PVI Hydroforming är ett företag i PVI Industries-koncernen.

Vi finns i Vansbro i en bygd med tradition av verkstadsindustri med hög kompetens och tekniknivå.

PVI Hydroformings affärsidé är att erbjuda kunden optimala formlösningar för plåt och rördetaljer. Genom att behärska såväl HYDROFORMNING, DJUPDRAGNING och PRESSNING kan vi erbjuda den för varje detalj optimala formningsmetoder.

PVI Hydroforming har egen verktygskonstruktion och verktygstillverkning samt kapacitet att producera egna rörämnen. Detta ger oss möjligheter att erbjuda korta leveranstider och ett optimalt materialutnyttjande.

PVI Hydroforming har ambition och kapacitet att alltid ligga i teknikens framkant och driver utvecklingsprojekt med Högskolan Dalarna och flera större företag.

Löpande produktion sker idag till stora företag i Europa.

PVI Hydroformings möjligheter att snabbt expandera sin verksamhet är mycket goda eftersom företaget har en stabil finansiär, god tillgång på yrkeskunnig personal och ändamålsenliga lokaler.

Referenser

Här presenterar vi några utav våra kunder:

Bellmer
Eberspächer Exhaust Technology Sweden
GKN (Volvo Aerotech AB)
KTM GBH – Austria
MAHLE Behr GmbH – Germany
Raufoss
Scania